Σύνθεση ομάδας 2
Παπαγιάννη Στέλλα
Κοντοπούλου Ελένη
Νότε Αλεξάνδρα
Στρεμπέλιας Λεωνίδας